Jordens smartaste ord: Språkliga gåtor och mänskligt tänk

By Fredrik Lindström

Det finns ett ord som antagligen är det första i alla språks födelse, som har samma innebörd världen över och som fortfarande används på samma sätt. Fredrik Lindström ger oss förklaringen och bakgrunden until denna gemensamma nämnare och tar oss därifrån vidare until eventually sin syn på vår språkliga kreativitet, hur den gestaltar sig i takt med att vår uppfattning om det barnsliga kontra det vuxna förändras. Sedan ungdomskulturen skapades har språket blivit ett annat, lika stor betydelse har samhällets omvandling inneburit. Vi gör ständigt nya språkliga val beroende på vår omgivning och Lindström kan berätta om våra personnamns historia, vilka skällsord som återvänds och varför vi svär så mesigt i Sverige. males också mycket annat innehåller denna personliga och aktuella bok, som även den är kryddad med välfunna "ordspalter".

Show description

Quick preview of Jordens smartaste ord: Språkliga gåtor och mänskligt tänk PDF

Similar Essays books

Letters from the Earth: Uncensored Writings (Perennial Classics)

"I have advised you not anything approximately guy that's not precise. " you want to pardon me if I repeat that comment from time to time in those letters; i would like you to take heavily the issues i'm telling you, and that i consider that if I have been on your position and also you in mine, I may still desire that reminder now and then, to maintain my credulity from flagging.

Scout, Atticus, and Boo: A Celebration of Fifty Years of To Kill a Mockingbird

To commemorate the fiftieth anniversary of Harper Lee’s liked vintage To Kill a Mockingbird, filmmaker Mary Murphy has interviewed trendy figures—including Oprah, Anna Quindlen, and Tom Brokaw—on how the ebook has impacted their lives. those interviews are compiled in Scout, Atticus, and Boo, the fitting better half to at least one of an important American books of the twentieth Century.

El laberinto de la soledad

Octavio Paz has written probably the most enduring and strong works ever created on Mexico and its humans, personality, and tradition. in comparison to Ortega y Gasset's The insurrection of the loads for its trenchant research, this assortment includes Octavio Paz' most renowned paintings, The Labyrinth of Solitude, a fantastically written and deeply felt discourse on Mexico's quest for id that provides us an unequaled examine the rustic hidden in the back of the masks.

Stone Age Economics

Stone Age Economics is a vintage research of anthropological economics, first released in 1974. As Marshall Sahlinsstated within the first version, "It has been encouraged through the potential of 'anthropological economics,' a viewpoint indebted particularly to the character of the primitive economies than to the types of a bourgeois technology.

Additional info for Jordens smartaste ord: Språkliga gåtor och mänskligt tänk

Show sample text content

På samma sätt avspeglar barnets språkutveckling också processen som hela mänskligheten har genomgått när den har utvecklat språken. Det är mycket i naturen som går until eventually så, mer än vi kanske tror. lower than fostertiden avspeglas evolutionen på ett oerhört fascinerande sätt. Vi går i livmodern igenom allt det som våra förfäder en gång gjort för att utvecklas until människor. När spermien befruktat ägget bildas snart en liten fåcellig organism som växer genom celldelning. Den påminner mycket om de livsformer som en gång fanns i havet och som vi ytterst stammar ifrån. Några dagar in i utvecklingen liknar vi mer en liten fisk, vilket ju var nästa steg i evolutionsutvecklingen. Så småningom börjar guy kunna se ett däggdjur. Då kan det för ett ovant öga vara svårt att skilja ett människoembryo från det som ska bli en gris. Vi har också until eventually ninety six% samma gener som grisarna (d v s det är bara 4%, eller egentligen ännu mindre, som bär på informationen för att göra oss until eventually människor). Sedan börjar vi likna en apa, vi får until eventually och med en svans som sedan växer tillbaka in igen, och vi har lower than en tid också ett slags päls som kallas lanugohår och som försvinner efterhand. Fostret går igenom summary samma utveckling som människosläktet gjort. Om vi då inte visste något om vårt förflutna inom naturhistorien, skulle vi alltså kunna lära oss en hel del genom att titta på fostrets utveckling. Kan vi göra samma sak med språket? Går det att titta på barnets språkutveckling och från det lära oss något om hur människan en gång uppfann språket? Ja, säkert! Många anser att den äldsta språkformen borde vara uppmaningsorden (imperativerna). Det stämmer mycket bra med vad som händer med barnet. De första orden är simply uppmaningar – om än väldigt svårtolkade (fast de egna föräldrarna påstår hela tiden med en irriterande överlägsenhet att de förstår dem precis). Da eller liknande ’ord’ kan betyda i stort sett vadsomhelst: ’jag vill ha den där’, ’jag vill dit’, ’hämta den’ osv. Människan vill ha sina behov tillfredsställda. Språket har uppkommit i det här syftet – vår vilja är den självklara drivkraften. Vi vill ha saker, vi vill bli kliade, vi är hungriga, vi vill se ut genom fönstret för att kolla vad som händer, vi vill känna på den där konstiga mojen… Det är den viljan som tar varje barn igenom den enorma språkinlärningsprocessen. guy upptäcker att orden kan påverka och styra föräldrarnas och andras beteende. Var det likadant med den tidiga människan? Började hon också med uppmaningsord? Ja, egentligen har vi ju redan fått svaret från lemurerna, deras varningssignaler är simply ett slags enkla uppmaningar. Imperativformen, nära besläktad med djurens läten, är den äldsta språkformen. Ord eller läte Sch är språkligt sett en imperativ. males när det då finns i alla jordens språk, och inte följer deras normala ljudlagar – är det då ett ”ord”? På sätt och vis vore det riktigare att betrakta det simply som ett läte. De som inte vill se människan som ett djur kanske blir skrämda av det faktum att vi fortfarande har läten – males det gör det inte mindre intressant.

Download PDF sample

Rated 4.83 of 5 – based on 6 votes