Here

By Wislawa Szymborska

An fascinating number of poems through Wislawa Szymborska. whilst Here was once released in Poland, reviewers marveled, “How is it that she retains getting better?” those twenty-seven poems, as rendered through prize-winning translators Clare Cavanagh and Stanislaw Baranczak, are between her maximum ever. even if writing approximately her teenage self, microscopic creatures, or the upsides to residing in the world, she continues to be a virtuoso of shape, line, and inspiration.

From the name poem:

I can’t communicate for in other places,
but right here on the earth we’ve acquired a good offer of every thing.
Here we manufacture chairs and sorrows,
scissors, tenderness, transistors, violins, teacups, dams, and quips . . .

Like nowhere else, or virtually nowhere,
you’re given your personal torso right here,
equipped with the add-ons required
for including your individual youngsters to the remaining.
Not to say hands, legs, and astonished head.

Show description

Quick preview of Here PDF

Best Poetry books

Book of Longing

Leonard Cohen wrote the poems in e-book of Longing—his first ebook of poetry in additional than twenty years—during his five-year remain at a Zen monastery on Southern California's Mount Baldy, and in l. a., Montreal, and Mumbai. This staggering assortment is improved through the author's playful and provocative drawings, which engage in interesting, unforeseen methods at the web page with poetry that's undying, meditative, and sometimes darkly funny.

Fasti (Penguin Classics)

Written after he have been banished to the Black Sea urban of Tomis by means of Emperor Augustus, the Fasti is Ovid's final significant poetic paintings. either a calendar of day-by-day rituals and a witty series of news stated in a number of types, it weaves jointly stories of gods and voters jointly to discover Rome's background, spiritual ideals and traditions.

The English Hymn: A Critical and Historical Study

Why do humans sing hymns? Are hymns poetry? What makes an exceptional hymn? the writer discusses the character of hymns and their specific allure, examines the English hymn as a literary shape, and systematically describes its improvement via 4 centuries, from the Reformation to the mid-twentieth century.

Aurora Leigh (Oxford World's Classics)

Aurora Leigh is the major instance of the mid-nineteenth-century poem of latest lifestyles. This verse-novel is a richly certain illustration of the early Victorian age. The social landscape extends from the slums of London, in the course of the literary global, to the higher periods and a few magnificent satiric images: an aunt with rigidly traditional notions of woman schooling; Romney Leigh, the Christian socialist; Lord Howe, the novice radical; Sir Blaise Delorme, the ostentatious Roman Catholic; and the unscrupulous society attractiveness woman Waldemar.

Extra resources for Here

Show sample text content

I write. OTWORNICE No cóż, na przykład takie otwornice. Żyły tutaj, bo były, a były, bo żyły. Jak mogły, skoro mogły i jak potrafiły. W liczbie mnogiej, bo mnogiej, choć każda z osobna, we własnej, bo we własnej wapiennej skorupce. Warstwami, bo warstwami czas je potem streszczał, nie wdając się w szczegóły, bo w szczegółach litość. I oto mam przed sobą dwa widoki w jednym: żałosne cmentarzysko wiecznych odpoczywań czyli zachwycające, wyłonione z morza, lazurowego morza białe skały, skały, które tu są, ponieważ są. FORAMINIFERA Why now not, let's take the Foraminifera. They lived, due to the fact they have been, and have been, due to the fact that they lived. They did what they can on account that they have been capable. within the plural because the plural, even though every one by itself, in its personal, considering in its personal small limestone shell. Time summarized them later in layers, due to the fact that layers, with no going into information, given that there is pity within the info. And so i've got sooner than me perspectives in a single: a mournful cemetery made of tiny everlasting rests or, emerging from the ocean, the azure sea, extraordinary white cliffs, cliffs which are the following simply because they're. PRZED PODRÓŻĄ Mówi się o niej: przestrzeń. Łatwo określać ją tym jednym słowem, dużo trudniej wieloma. Pusta i pełna zarazem wszystkiego? Szczelnie zamknięta, mimo że otwarta, skoro nic wymknąć się z niej nie może? Rozdęta do bezkresu? Bo jeśli ma kres, z czym, u licha, graniczy? No dobrze, dobrze. Ale teraz zaśnij. Jest noc, a jutro masz pilniejsze sprawy, w sam raz na twoją określoną miarę: dotykanie przedmiotów położonych blisko, rzucanie spojrzeń na zamierzoną odległość, słuchanie głosów dostępnych dla ucha. No i jeszcze ta podróż z punktu A do B. commence 12. forty czasu miejscowego, i przelot nad kłębkami tutejszych obłoków pasemkiem nieba nikłym, nieskończenie którymś. earlier than A trip They name it: house. it is easy to outline with that one observe, a lot tougher with many. Empty and whole of every thing immediately? close tight inspite of being open, considering the fact that not anything can get away from it? Inflated past all limits? And if it has a restrict, what the satan does it border on? good, all positive and solid. yet fall asleep now. it is evening, the next day you may have extra urgent concerns made to degree for you: touching gadgets positioned shut handy, casting glances on the meant distance. hearing voices inside earshot. Then that trip from element A to indicate B. Departure at 12:40 neighborhood time, and flight above the puffs of neighborhood clouds via whichever infinitely fleeting strip of sky. ROZWÓD Dla dzieci pierwszy w życiu koniec świata. Dla kotka nowy Pan. Dla pieska nowa Pani. Dla mebli schody, łomot, wóz i przewóz. Dla ścian jasne kwadraty po zdjętych obrazach. Dla sąsiadów z parteru temat, przerwa w nudzie. Dla samochodu lepiej gdyby były dwa. Dla powieści, poezji—zgoda, bierz co chcesz. Gorzej z encyklopedią i sprzętem wideo, no i z tym poradnikiem poprawnej pisowni, gdzie chyba są wskazówki w kwestii dwojga imion— czy jeszcze łączyć je spójnikiem "i", czy już rozdzielać kropką. DIVORCE For the youngsters the 1st finishing of the area.

Download PDF sample

Rated 4.99 of 5 – based on 30 votes